Zastosowanie Rx.js w aplikacjach webowych

Artykuł dodany przez React - 28-04-22

Programowanie reaktywne Rx.js

Rx.js to framework JavaScript do programowania asynchronicznego, zainspirowany rodziną bibliotek ReactiveX dla JVM. RxJS ma za zadanie ułatwić pisanie asynchronicznego kodu z wykorzystaniem obserwabli i filtrów.

Możemy go używać do budowania aplikacji internetowych i aplikacji po stronie serwera, które są reaktywne.

Podsumowanie Rx.js

Rx.js to biblioteka JavaScript służąca do łączenia operacji asynchronicznych w jednowątkowe przepływy. Opiera się na wzorcu projektowym Observer, ale oferuje dodatkowe koncepcje, takie jak przepływ danych, subskrypcje i operatory, aby ułatwić komponowanie przepływów asynchronicznych.

Istnieją dwie główne implementacje tej technologii: RxJS, która jest samodzielną biblioteką, która może być używana w przeglądarce lub Node.js, oraz Reactive Extensions (Rx), która jest zestawem dodatków do JavaScriptu, które mogą być używane w dowolnym środowisku.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą Rx.js

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, najważniejszy jest czas rzeczywisty. Jeśli chcesz samodzielnie przetwarzać dane, potrzebujesz rozwiązania, które poradzi sobie ze scenariuszami czasu rzeczywistego. Tu właśnie przydaje się Rx.js. Jest to popularna biblioteka, która obsługuje wszelkiego rodzaju zadania związane z przetwarzaniem danych, takie jak filtrowanie, agregowanie i przekształcanie danych.

Jest to dobry wybór dla tych, którzy chcą budować aplikacje działające w czasie rzeczywistym.

Wykorzystanie operatorów Rx.js

Rx.js to biblioteka JavaScript do dwukierunkowych strumieni danych. Udostępnia zestaw operatorów do implementacji kodu reaktywnego, takich jak mapa i filtr, które mogą obsługiwać wiele zdarzeń równolegle. Operatory te są zwykle używane z obserwowalnymi, czyli obiektami, które emitują emisję za każdym razem, gdy otrzymają zdarzenie. Użycie tych operatorów pozwala zmniejszyć liczbę wywołań funkcji emit(), co przekłada się na większą wydajność kodu.

RxJS: Przetwarzanie strumieni danych

Przetwarzanie strumieni danych to proces odbierania, przetwarzania i przechowywania danych w czasie rzeczywistym. Istnieje wiele sposobów, by to robić, ale jednym z najpopularniejszych jest wbudowane w JavaScript API strumieni. API to pozwala na tworzenie czytelnych strumieni, do których można przesyłać dane i z których można je pobierać. Ponadto udostępnia zestaw operatorów, które pozwalają przekształcać strumienie wejściowe. Obejmuje to operacje mapowania, filtrowania i redukcji.