Wykorzystanie kryptografii w programach Java8

Artykuł dodany przez React - 14-06-22

Sposob na kryptografie w Oracle Java8

Kryptografia to dziedzina matematyki opisująca sposoby manipulowania danymi w taki sposób, aby były one nieczytelne dla nieuprawnionych użytkowników. Jest ona wykorzystywana do różnych celów, w tym do zabezpieczania danych i zapewniania poufności. Chociaż kryptografii można używać w każdym języku programowania, jest ona szczególnie przydatna dla twórców oprogramowania, ponieważ może być wykorzystywana do ochrony poufnych informacji. Java8 sprawia, że używanie kryptografii w programach jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, ponieważ zawiera wbudowaną obsługę funkcji kryptograficznych, takich jak symetryczne szyfrowanie i deszyfrowanie.

Kryptografia w Javie 8 - bezpieczeństwo aplikacji

Aplikacje J2EE są tworzone z uwzględnieniem wielu problemów związanych z bezpieczeństwem. Programy w Javie mogą być podatne na ataki typu XSS (cross-site-scripting), błędy logiczne, ataki typu SQL injection i inne. Aby zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami, programiści muszą zrozumieć kontekst bezpieczeństwa aplikacji. Muszą wiedzieć, jak zarządzana jest konfiguracja, które obiekty mają dostęp do wrażliwych danych i jak aktualizowane są elementy konfiguracji.

Kryptografia w Javie 8 - certyfikaty cyfrowe

Certyfikaty cyfrowe to sposób na udowodnienie, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje. Może to być ważne w sytuacjach, w których chcesz się upewnić, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje, np. podczas kupowania czegoś przez Internet lub wysyłania wiadomości e-mail.

Aby uzyskać certyfikat cyfrowy, trzeba udowodnić, że jest się tym, za kogo się podaje. Na przykład, jeśli sprzedajesz coś przez Internet, możesz dać kupującemu kod, który będzie mógł wpisać na swoim komputerze, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail, obok wiadomości możesz wyświetlić imię i nazwisko oraz zdjęcie danej osoby.

Kryptografia w Oracle Java8 - ciphers

Aby zabezpieczyć dane wrażliwe, musimy zidentyfikować zagrożenia, które mogą doprowadzić do utraty informacji. Można to osiągnąć poprzez szyfrowanie. W tym artykule omówimy różne rodzaje szyfrowania oraz ich zastosowania. Zapoznamy się również z kilkoma przykładami, które pokazują, jak można wykorzystać szyfrowanie do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

Szyfrowanie to proces, w którym dane są przekształcane w formę niemożliwą do odczytania bez specjalnego klucza lub algorytmu. Po zaszyfrowaniu danych stają się one praktycznie niemożliwe do zrozumienia przez osoby nieposiadające odpowiedniego klucza lub algorytmu.

Kryptografia w Oracle Java8 - algorytmy asymetryczne

Szyfrowanie asymetryczne jest formą kryptografii z kluczem publicznym, w której nadawca i odbiorca mają wspólny klucz. Nadawca szyfruje dane za pomocą klucza publicznego odbiorcy, a odbiorca odszyfrowuje je za pomocą swojego klucza prywatnego.

Algorytm RSA jest jednym z najpopularniejszych algorytmów asymetrycznych. Jako kluczy używa dwóch dużych liczb pierwszych (n,e). Liczby te są tak dobrane, że bardzo trudno je sfaktoryzować, ale stosunkowo łatwo obliczyć ich modulację względem siebie. Dzięki temu idealnie nadają się do wykorzystania jako klucz kryptograficzny.

Kryptografia w Oracle Java8 - algorytmy symetryczne

Algorytmy symetryczne to zestaw prymitywów kryptograficznych, które zapewniają poufność, uwierzytelnianie i integralność danych. Algorytmy symetryczne używają tego samego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. W związku z tym ich zaletą jest łatwość implementacji programowej.

Istnieją dwie główne kategorie algorytmów symetrycznych: szyfry blokowe i szyfry strumieniowe. Szyfry blokowe operują na blokach tekstu jawnego o stałej długości w jednym czasie. Szyfry strumieniowe działają równolegle, szyfrując każdy znak w strumieniu tekstu jawnego w miarę jego napływania. Szyfry blokowe wykorzystują wiele rund szyfrowania i deszyfrowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu błędów sprzętowych lub programowych. Szyfry strumieniowe są uważane za bezpieczniejsze od szyfrów blokowych ze względu na ich równoległość i większą moc obliczeniową.