Tematy

Tematy, które pojawią się na hackatonie

Przetwarzanie duzych zbiorrow danych, algorytmika i cloud computing

Big data i analityka trendy w przetwarzaniu dużych zbiorów danych

Big data to termin oznaczający zbiory danych, których rozmiar i złożoność są tak duże, że nie można zastosować

Nowoczesne jezyki programowania i frameworki

Języki programowania w praktyce

Języki programowania to narzędzia używane do projektowania oprogramowania. Język programowania to zbiór reguł

Najwazniejsze zagadnienia cyfrowego swiata

Jak wykorzystać potencjał cyfrowego świata?

Cyfrowy świat jest bardzo rozległy, ale kryje w sobie wiele możliwości. Od startupów po firmy zajmujące się me