Organizacja elementów na ekranie w React Native

Artykuł dodany przez React - 01-04-22

Nawigacja i organizacja ekranow w React Native

React Native to framework do tworzenia międzyplatformowych aplikacji w JavaScript. Jest on zbudowany na wybranej przez użytkownika platformie natywnej: Android, iOS lub web. React Native umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które działają jak aplikacje natywne - tylko przy użyciu JavaScriptu.

Przemieszczanie i zmiana rozmiaru ekranów w React Native

Przesuwanie i zmiana rozmiaru ekranów w React Native jest łatwa. Upewnij się tylko, że unikasz niepotrzebnych wywołań funkcji setState() .

Aby zmienić rozmiar ekranu, najłatwiej jest po prostu ustawić właściwość width lub height ekranu.

Aby przesunąć ekran, użyj metod setLocationY() oraz setLocationX().

Przesuwając ekran, należy pamiętać o kontenerze. W większości przypadków chcesz, aby punkt środkowy kontenera znajdował się w lewym dolnym rogu jego nowej lokalizacji. Dzięki temu podczas przesuwania wszystko będzie "dobrze dopasowane".

Praca z widżetami w React Native

W React Native można tworzyć komponenty wielokrotnego użytku, które są zbudowane na bazie natywnych bloków interfejsu użytkownika. Można używać natywnych widżetów UI do tworzenia elementów interfejsu użytkownika, takich jak przyciski, pola tekstowe i listy. Można ich także używać do wyświetlania statycznej zawartości, takiej jak obrazy.

Wiele elementów wizualnych w aplikacji React Native pochodzi z natywnych widżetów UI. Na przykład, pasek nawigacyjny jest zwykle natywnym widżetem, który wyświetla ikonę, tytuł i przycisk wstecz. Pasek postępu jest zwykle natywnym widżetem, który pokazuje aktualny postęp użytkownika. Pola wprowadzania tekstu są zwykle natywnymi widżetami, które wyświetlają opcje wprowadzania tekstu.

Usuwanie ekranów w React Native

Mniej popularną metodą usuwania ekranów aplikacji jest usuwanie ich z React Native. Działa to poprzez wykonanie funkcji delete(), gdy ekran jest usuwany z DOM. Wadą tego rozwiązania jest to, że może ono wpłynąć na dane przechowywane w stanie; jeśli jednak Twoja aplikacja opiera się na danych wprowadzanych przez użytkownika lub wartościach przejściowych, może to nie być problemem. Najlepiej jest dokładnie przetestować to podejście przed wdrożeniem go do produkcji.

Wiele aplikacji korzysta z warstw nawigacyjnych, które ukrywają i odsłaniają serię ekranów, gdy użytkownik porusza się po aplikacji. Warstwy te są często implementowane za pomocą React Native i często muszą być czyszczone, gdy użytkownik opuści ekran lub wróci do poprzedniego. Aby to osiągnąć, możesz po prostu wywołać setState() w danym punkcie i usunąć widok, który chcesz usunąć z DOM (np. View> ). Dodatkowo, powinieneś usunąć wszystkie listenery dołączone do tego widoku, aby nie były one ponownie uruchamiane po usunięciu z DOM.

Dodawanie nowych ekranów w React Native

Istnieje kilka sposobów dodawania nowych ekranów w React Native. Najpopularniejszym sposobem jest użycie komponentu Navigation. Ale są też inne opcje, takie jak użycie react-native-screens lub react-native-navigation.

Aby użyć react-native-screens, musisz mieć React Native 0.22 lub wyższy. Aby użyć react-native-navigation, możesz użyć dowolnej wersji React Native 0.22, ale ma ona kilka ograniczeń ze względu na bazowe API nawigacyjne (np. brak szuflady nawigacyjnej). Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się używanie react-native-screens, jeśli chcesz mieć możliwość łatwego dodawania nowych ekranów w swojej aplikacji bez konieczności przepisywania dużych fragmentów kodu.