Jak projektować API?

Artykuł dodany przez React - 10-05-22

Projektowanie WEB API

Dobrze zaprojektowany interfejs API powinien być łatwy w użyciu i powinien mieć minimalne ograniczenia co do tego, do jakich danych może mieć dostęp i jak może być wykorzystywany. Powinno być także starannie zaprojektowane, aby mogło poradzić sobie z nagłym wzrostem ruchu bez awarii lub przerw w działaniu dla użytkowników.

Wykorzystanie API

Skrót API oznacza interfejs programowania aplikacji. Jest to zbiór zasad i protokołów, które umożliwiają różnym aplikacjom łączenie się ze sobą. Interfejsy API są często wykorzystywane do umożliwienia komunikacji między różnymi aplikacjami wykonującymi te same funkcje, takie jak logowanie lub przetwarzanie płatności. Jednym z powszechnych zastosowań interfejsów API są aplikacje mobilne. Integrując się z interfejsem API, aplikacja innej firmy może uzyskać dostęp m.in. do listy kontaktów, kalendarza i danych konta e-mail użytkownika.

API w praktyce - przykłady

Podczas tworzenia interfejsu API jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia jest napisanie jego testów. Testy dają pewność, że interfejs API działa zgodnie z oczekiwaniami i pozwalają zmierzyć jego działanie w różnych warunkach.

Aby przetestować interfejs API, należy upewnić się, że działa on w różnych środowiskach. Na przykład interfejs API powinien działać na urządzeniach mobilnych, jeśli chcesz, aby użytkownicy mieli do niego dostęp ze swoich telefonów i tabletów. Powinien także działać w różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, jeśli chcesz obsługiwać wiele platform.

Ponadto należy dokładnie rozważyć sposób przesyłania i pobierania danych. Na przykład, podczas wysyłania danych najlepszą praktyką jest wprowadzenie strategii buforowania, aby użytkownicy nie mieli problemów z pobieraniem dużych ilości danych lub z wolnym połączeniem sieciowym.

API documentation, czyli jak opisać API

Dokumentacja API to dokument opisujący sposób korzystania z interfejsu API. Może to być strona internetowa, zestaw plików markdown w repozytorium lub cokolwiek, co opisuje strukturę i funkcjonalność interfejsu API. Interfejsy API są złożone i często bardzo techniczne, dlatego ważne jest, aby dokumentacja była łatwa do zrozumienia.

Jednym z najważniejszych aspektów dokumentacji API jest zapewnienie zgodności z faktycznym interfejsem API. Jeśli istnieją jakiekolwiek różnice w składni lub semantyce między dokumentacją a rzeczywistym interfejsem API, użytkownicy napotkają problemy podczas interakcji z usługą.

API security, czyli jak zabezpieczyć API

Bezpieczeństwo interfejsu API może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli jesteś jedyną osobą, która ma do niego dostęp. Najlepszym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest jasno zdefiniowany proces tworzenia/rejestrowania i sprawdzania kluczy API oraz upewnianie się, że wszyscy użytkownicy przestrzegają zasad. Należy pamiętać, że dostęp do interfejsów API odbywa się za pośrednictwem adresów URL, które mogą być publicznie udostępniane. Każdy, kto ma dostęp do tych adresów URL, będzie mógł przeglądać dane lub manipulować systemami - należy więc o tym pamiętać podczas projektowania interfejsu API.

API testing, czyli jak sprawdzać poprawność działania API

Walidacja jest ważnym aspektem każdego interfejsu API. Zapewnia ona, że interfejs API działa zgodnie z oczekiwaniami, a zwracane dane są dokładne. Walidację można przeprowadzić na wiele sposobów, w tym za pomocą testów ręcznych i kontroli automatycznych.

Jednym z najpopularniejszych sposobów walidacji interfejsu API jest użycie narzędzia do testowania usług internetowych. Narzędzia te pozwalają na testowanie interfejsu API z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek kodu na serwerze. Umożliwiają one także testowanie interfejsu API z wielu adresów IP, co może pomóc w upewnieniu się, że dane nie są blokowane przez zaporę sieciową lub serwer proxy.